Scumpie

Scumpie

Scumpie

(Cotinus coggygria Royal Purple)

Arbust de foioase cu o coroană largă, rotundă, care se întinde cu vârsta.

2-3 m
2-3 m
-20.6 (down to -23.3 )
Info